Podľa počtu predplatených hodín (1 osoba):

Počet hodín: Online Prešov, Košice, Sabinov
81-100 a viac hodín 9,99 €/hod 10,99 €/hod
61-80 hodín 10,49 €/hod 11,49 €/hod
41–60 hodín 10,99 €/hod 11,99 €/hod
21-40 hodín 11,49 €/hod 12,49 €/hod
do 20 hodín 11,99 €/hod 12,99 €/hod

Kurz vo dvojici:

Počet hodín: Online Prešov, Košice, Sabinov
do 40 hodín 6,99 €/hod/študent 7,99 €/hod/študent
41 a viac hodín 5,99 €/hod/študent 6,99 €/hod/študent

Kurz v trojici:

Počet hodín: Online Prešov, Košice, Sabinov
do 40 hodín 5,99 €/hod/študent 6,99 €/hod/študent
41 a viac hodín 4,99 €/hod/študent 5,99 €/hod/študent

 

* Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena kurzu je vždy ohlásená zákazníkovi telefonicky našim operátorom po odoslaní prihlášky.