Podľa počtu predplatených hodín (1 osoba):

  Prešov, Sabinov Košice Bratislava
81-100 a viac hodín 9,90 €/hod 10,90 €/hod 14,90 €/hod
61-80 hodín 10,40 €/hod 11,40 €/hod 15,40 €/hod
41–60 hodín 10,90 €/hod 11,90 €/hod 15,90 €/hod
21-40 hodín 11,40 €/hod 12,40 €/hod 16,40 €/hod
do 20 hodín 11,90 €/hod 12,90 €/hod 16,90 €/hod

Kurz vo dvojici:

  Prešov, Sabinov Košice Bratislava
do 40 hodín 10,90 €/hod/študent 11,90 €/hod/študent 15,90 €/hod/študent
40 a viac hodín 9,90 €/hod/študent 10,90 €/hod/študent 14,90 €/hod/študent

Kurz v trojici:

  Prešov, Sabinov Košice Bratislava
do 40 hodín 9,90 €/hod/študent 10,90 €/hod/študent 14,90 €/hod/študent
40 a viac hodín 8,90 €/hod/študent 9,90 €/hod/študent 13,90 €/hod/študent

 

* Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena kurzu je vždy ohlásená zákazníkovi telefonicky našim operátorom po odoslaní prihlášky.