Podrobnosti

Komu je kurz určený? Ak chcete úspešne konverzovať v obchodnom styku a osvojiť si odbornú obchodnú terminológiu a žagrón francúzskeho jazyka, potom je kurz Obchodná francúzština ten správny kurz pre Vás!
Cena kurzu:
Prešov, Košice, Sabinov: 179 €
Bratislava, Žilina: 215 €
Cena pre pokračujúcich:
Prešov, Košice, Sabinov: 169 €
Bratislava, Žilina: 204 €
Miesto konania: Prešov, Košice, Sabinov, Bratislava, Žilina
Úrovne kurzu: A1 - začiatočníci,
A2 - pokročilí začiatočníci,
B1 - mierne pokročilí,
B2 - pokročilí,
C1 - experti
* Vašu úroveň jazykových znalostí si zistíte pomocou zaraďovacieho testu, ktorý nájdete v hornom menu. Konkrétnu úroveň Vami vybraného jazykového kurzu si vyberiete v nezáväznej prihláške.
Učebné materiály: Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými materiálmi, pričom sa neobmedzujeme len na knihy a pracovné zošity, ale pri výučbe používame aj rôzne autentické doplnkové materiály, audiovizuálnu techniku a internet. Doplnkové materiály pripravené lektorom v cene kurzu. Pri tomto kurze využívame kvalitnú učebnicu Market Leader.
Výstup z kurzu: Certifikát v slovenskom a francúzskom jazyku
Intenzita kurzu: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (2 x v týždni po 90 minút)
(1 vyuč. hodina = 45 minút)
Rozsah kurzu: 26 hodín
Trvanie kurzu: 7 týždňov
Dni a čas výučby: Pondelok/Streda, Utorok/Štvrtok (08:00 - 09:30, 10:00 - 11:30, 12:30 - 14:00, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00, 18:00 - 19:30)
alebo podľa dohody študentov s jazykovou školou
Počet ľudí v skupine: od 4 - 8 ľudí
Viac info o kurze