Podrobnosti

Komu je kurz určený? Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú ovládať okrem efektívnej komunikácie v cudzom jazyku aj gramatiku. Na našom online kurze taliančiny si rýchlo osvojíte všetky aspekty talianského jazyka - jeho slovnú zásobu, gramatiku, výslovnosť, počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a komunikáciu. Pokročilí si osvoja odbornejšiu terminológiu a zlepšia svoj ústny ako aj písomný prejav.
Cena kurzu:
119 €
Miesto konania: online z pohodlia domova
Úrovne kurzu: A1 - začiatočníci,
A2 - pokročilí začiatočníci,
B1 - mierne pokročilí,
B2 - pokročilí,
C1 - experti
* Vašu úroveň jazykových znalostí si zistíte pomocou zaraďovacieho testu, ktorý nájdete v hornom menu. Konkrétnu úroveň Vami vybraného jazykového kurzu si vyberiete v nezáväznej prihláške.
Učebné materiály: Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými materiálmi, pričom sa neobmedzujeme len na knihy a pracovné zošity, ale pri výučbe používame aj rôzne autentické materiály a aktivity, ktoré ponúka internet. Učebné materiály pripravené lektorom sú v cene kurzu.
Pri tomto kurze využívame kvalitnú učebnicu Straightforward.
Výstup z kurzu: Certifikát: v slovenskom a talianskom jazyku
Viac info o kurze