Konverzácia v španielskom jazyku

Konverzácia je jednoznačne najefektívnejšia forma praktického a dlhodobého osvojenia si španielského jazyka.
Konverzačné hodiny v Jazykovej škole VaV sú založené:

 • na aktívnej komunikácií počas celej hodiny     
 • na nenútenom rozširovaní slovnej zásoby
 • na prirodzenom umiestňovaní nových slovíčok do viet, fráz, kontextov a rôznych situácií, čím dochádza k ľahšiemu pochopeniu slovíčok a slovosledu v španielskom jazyku, a tým k rýchlejšiemu vyskladaniu vety a sebavedomej komunikácií
 • na zlepšení hovoreného prejavu a dosiahnutí jeho spontánnosti a plynulosti
 • na správnom použití intonácie, prízvuku, gestikulácie a výslovnosti

Kurz Vás pripraví na komunikáciu v španielskom jazykovom prostredí na vysokej úrovni.
Na výber máte konverzačné hodiny s native speakrom zo Španielska alebo slovenským lektorom.
Hodiny konverzácie sú určené prioritne záujemcom, ktorí ovládajú španielský jazyk aspoň na základnej úrovni.

Podrobnosti

Komu je kurz určený? Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem komunikáciu v cudzom jazyku posunúť na profesionálnu úroveň.
Cena kurzu:
Prešov, Košice, Sabinov: 99 €
Cena pre pokračujúcich:
Prešov, Košice, Sabinov: 122 €
Miesto konania: Prešov, Košice, Sabinov
Úrovne kurzu: A2 - pokročilí začiatočníci,
B1 - mierne pokročilí,
B2 - pokročilí,
C1 - experti
* Vašu úroveň jazykových znalostí si zistíte pomocou zaraďovacieho testu, ktorý nájdete v hornom menu. Konkrétnu úroveň Vami vybraného jazykového kurzu si vyberiete v nezáväznej prihláške.
Učebné materiály: Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými materiálmi, pričom sa neobmedzujeme len na knihy a pracovné zošity, ale pri výučbe používame aj rôzne autentické doplnkové materiály, audiovizuálnu techniku a internet. Učebné materiály pripravované lektorom v cene kurzu.
Výstup z kurzu: Certifikát v slovenskom a španielskom jazyku
Intenzita kurzu: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (2 x v týždni po 90 minút)
(1 vyuč. hodina = 45 minút)
Rozsah kurzu: 30 hodín
Trvanie kurzu: 9 týždňov
Rozvrh výučby: Pondelok/Streda, Utorok/Štvrtok (16:30 - 18:00, 18:00 - 19:30)
alebo podľa dohody študentov s jazykovou školou
Počet ľudí v skupine: od 4 - 8 ľudí

Vybrali sme pre Vás

Prešovský kraj
photo

Mgr. Dušana Raslavská

manažérka jazyk. kurzov
0948 48 84 00

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Košický kraj
photo

Ing. Juraj Body

manažér jazyk. kurzov
0948 30 66 20

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Sabinov
photo

Ing. Adriána Mičáňová

manažérka jazyk. kurzov
0948 27 88 05

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Celá SR (cez Skype)
photo

Mgr. Dušana Raslavská

manažérka jazyk. kurzov
0948 48 84 00

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené