Postup pri RE-PASE

Máte záujem o absolvovanie jazykového kurzu preplácaného úradom práce? Využite príležitosť prostredníctvom programu RE-PAS.

POSTUP:

  • Zaslanie online nezáväznej prihlášky zverejnenej na našej webovej stránke.
  • Vyžiadanie potrebných tlačív na príslušnom úrade práce.
  • Telefonický kontakt zamestnancom VaV, ktorý Vás vyzve k prevzatiu formulára - časti B, ktoré je potrebné odovzdať na príslušnom úrade práce spolu s vyplnenými dokumentmi.
  • Prevzatie formulára časť-B na našej pobočke v Prešove alebo Košiciach. V prípade iných miest bude dokument zaslaný poštou.
  • V prípade schválenia/neschválenia RE-PASu je potrebné nás telefonicky kontaktovať.

Kurzy cez RE-PAS je možné absolvovať v mestách Prešov, Košice, Žilina a Bratislava.

Cez tento projekt je možné absolvovať kurzy:

  • Kurz administratívneho anglického jazyka – úroveň A1 - B2
  • Kurz administratívneho nemeckého jazyka – úroveň A1 - B2
  • Nemčina pre opatrovateľky