Vážení záujemcovia o jazykové kurzy

 

Jazyková škola VaV v mesiaci október 2021 dočasne pozastavuje prijímanie nových študentov

 

O možnosti prihlásiť sa opäť Vás budeme informovať na našej stránke a Facebooku.

Prihláška do kurzu

polia označené * sú povinné

Prosíme Vás, aby ste si Vaše osobné údaje vypísali správne s diakritikou. Pri úspešnom ukončení kurzu sú podkladom pre certifikát a fakturáciu.

Prihláška na vybraný jazykový kurz je nezáväzná.
Po prijatí prihlášky vás budeme kontaktovať v priebehu niekoľkých dní.

Kontaktné údaje
Titul
Oslovenie Pán
Pani
Meno *
Priezvisko *
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia
deň:
mesiac:
rok:
Ulica a číslo *
Mesto *
PSČ *
Telefónne číslo *
E-mail
Typ kurzu
Konkrétny kurz
Špeciálna požiadavka:
Native Speaker (zahraničný lektor)
Úroveň kurzu
Ak nepoznáte svoju úroveň, odporúčame si ju zistiť pomocou zaraďovacieho testu, ktorý nájdete v hornom menu.
Miesto konania kurzu *
Ďalšie poznámky
Odporúčateľ

V prípade, že Vám bol kurz odporúčaným iným účastníkom, daný účastník od nás získa zľavu 10€.

Meno a priezvisko odporučateľa
Váš zľavový kód
Zadajte zľavový kód
Všeobecné podmienky jazykových kurzov

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

/ so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu spoločnosti Jazyková škola VaV, s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely spoločnosti Jazyková škola VaV, s.r.o.

 

/ so zasielaním pracovných ponúk formou e-mailu alebo telefonickou formou zo strany spoločností skupiny VaV (V a V Akademy, s.r.o., V a V Servis, s.r.o., Agentúra VaV Slovakia s.r.o.).

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže Jazyková škola VaV, s.r.o. zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením spoločnosti o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

 

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami o zabezpečení kurzu