Školenie hygienického minima VaV

Plánujete pracovať v oblasti potravinárstva alebo starostlivosti o ľudské telo?

Isto viete, že k tomu potrebujete spĺňať požiadavky RÚVZ. Školenie hygienického minima VaV Vás poctivo pripraví na skúšky, vďaka čomu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Absolvovaním Školenia hygienického minima VaV si osvojíte všetky informácie potrebné pre zvládnutie skúšok:

  • základné hygienické požiadavky na predaj potravín
  • sanitačný program
  • legislatíva
  • epidemiologicky závažné činnosti – definícia
  • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Kompletné informácie o Školení hygienického minima VaV nájdete tu: