Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Vážený klient,
v prípade záujmu o individuálnu cenovú ponuku vyplňte, prosím, túto nezáväznú žiadosť. Po jej odoslaní Vás budeme kontaktovať s ponukou prispôsobenou práve Vám.

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Objednávateľ:
Adresa objednávateľa:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oblasť záujmu
Počet účastníkov:
Približný začiatok kurzu:
Kde sa bude kurz konať? Vlastné priestory objednávateľa
Priestory spoločnosti VaV (pobočky: Prešov, Košice, Sabinov)
Priestory spoločnosti VaV (iné mestá)
Ďalšie informácie a požiadavky: