Príprava na maturitu

Maturita z cudzieho jazyka môže byť s Jazykovou školou VaV zábavou.

  • V Jazykovej škole VaV ťa pripravíme na ústnu aj písomnú časť maturitnej skúšky.
  • Konverzácia v jazyku sa pre teba stane prirodzenou a písomné testy zvládneš ľavou zadnou.
  • Preopakuješ si celú gramatiku a doplníš slovnú zásobu.
  • S lektorom preberieš všetky témy, ktoré navyše dostaneš podrobne rozpracované.

maturita príprava

Ktorý jazyk potrebuješ?