Kurzy a školenia BOZP a PO VaV

Kurzy a školenia BOZP a PO VaV sú akreditované Národným inšpektorátom práce. Realizujeme ich v rámci celého Slovenska. Sú vedené kvalifikovanými lektormi, ktorí majú v oblasti BOZP a PO dlhoročnú prax.

Čo absolvovaním niektorého kurzu, či školenia BOZP a PO VaV získate?

  • odbornú spôsobilosť
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • množstvo užitočných informácií
  • potvrdenie o absolvovaní AKREDITOVANÉHO kurzu/školenia
VaV pre Vás realizuje tieto kurzy/školenia z oblasti BOZP a PO:
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE OSÔB NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY
ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

Kliknite pre viac informácii