Kariéra vo VaV

ÚDRŽBÁR/ZÁSOBOVAČ

Do sídla spoločnosti v Prešove prijmeme manuálne zručného údržbára.

LEKTOR MASÉRSKYCH TECHNÍK

Hľadáme maséra/ov, ktorí majú záujem vzdelávať klientov v rôznych masérskych technikách.

APLIKAČNÝ PROGRAMÁTOR

Prijememe aplikačného programátora v progamovacom jazyku PHP a JavaScript.

LEKTOR PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA (MBA, LL.M)

Prijmeme do tímu nových lektorov postgraduálnych manažérskych programov Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M).

INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY SKUPÍN C, D, T

Autoškola VaV posilňuje svoj tím o inštruktorov skupín C, D, T.

LEKTORKA KURZU PEDIKÉR

Náš tím rozširujeme aj o lektorku pedikérok. 

LEKTOR KURZU GRAFIK DTP - LAYOUT

Rozširujeme lektorský tím pre kurzy a školenia v oblasti grafických softvérov.

LEKTOR/KA školenia HYGIENICKÉ MINIMUM

Úlohou lektora/ky je pripraviť účastníkov vzdelávania na skúšky z overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

LEKTOR/KA KURZU PRVEJ POMOCI

VaV Akademy hľadá lektorov/ky kurzov prvej pomoci, ktorí ich budú realizovať priamo u objednávateľa. 

LEKTOR/KA KURZOV KKV - základná kvalifikácia vodičov a pravidelný výcvik vodičov

Školiace stredisko Autoškoly VaV prijme do lektorského tímu lektora kurzov KKV.

LEKTOR/KA KURZU ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Do nášho tímu prijmeme lektora/ku akreditovaného kurzu Elektrotechnické minimum. Kurz bude prebiehať dištančnou a prezenčnou formou podľa vopred schváleného učebného plánu.

MASÉR/KA

Do nášho salónu krásy Savoy hľadáme maséra/ku. V prípade splnenia podmienok vzdelania, praxe a osobnostných predpokladov sa môžete stať lektorom akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby.

LEKTORKA KURZU VIZÁŽISTA

Hľadáme kreatívnu lektorku vizážistiky.

LEKTOR/KA kurzu KADERNÍK

Dopĺňame lektorov do kaderníckeho kurzu, vzdelávanie prebieha v Salóne krásy Savoy.  

LEKTOR/KA KURZU KUCHÁR

Ponúkame možnosť pridať sa k lektorskému tímu našej spoločnosti, tentokrát hľadáme lektora kurzu Kuchár.  

LEKTOR/KA ADR školení pre vodičov a bezpečnostných poradcov

Školenie v oblasti ADR bude prebiehať v online forme.

LEKTOR/KA KURZU CUKRÁR

Hľadáme lektora pre teoretickú časť kurzu v online forme.

LEKTOR/KA KURZU TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Lektor prevedie kurzom ľudí, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej a v miestnej alebo diaľkovej doprave.

LEKTOR/KA KURZU AUTOOPRAVÁR - MECHANIK

Hľadáme lektora pre kurz, ktorý je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti autoopravárenských služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

LEKTORKA KURZU MANIKÉR

Náš lektorský tím v kurzoch krásy rozširujeme o lektorku manikérok.

ŠKOLITEĽ/KA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ELEKTROTECHNIKOV

Prijmeme školiteľa odbornej a aktualizačnej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23, §24.