Kurz prvej pomoci VaV

Kurz prvej pomoci VaV je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Prebieha počas jedného dňa (8 hodín) pod vedením kvalifikovaných lektorov - odborníkov z praxe.

Tento kurz je určený:

  • širokej verejnosti
  • zamestnancom sociálnych služieb
  • firmám - ako súčasť BOZP
  • školám
  • žiadateľom o vodičské oprávnenie

Kompletné informácie o Kurze prvej pomoci VaV nájdete tu: