img

Jazyková škola VaV Vám okrem jazykových kurzov ponúka aj preklady a to z a do všetkých európskych jazykov, okrem prekladov si v Jazykovej škole VaV môžete objednať aj tlmočnícke služby.

 

Disponujeme tímom profesionálnych prekladateľov, skúsených lingvistov a ďalších odborníkov v rôznych oblastiach, čím dosahujeme vysokú kvalitu našich služieb.

 

Okrem kvalitného prekladu a tlmočníckych služieb Vám ponúkame zodpovedný a proklientský prístup. Dôraz kladieme nielen na vysokú kvalitu, ale aj na osobitné požiadavky našich klientov.

 

Máte:

  • • špecifické požiadavky na preklad? •
  • • potrebujete preklad z/do iného jazyka, než máme v ponuke? •
  • • záujem o grafickú úpravu dokumentu alebo tlmočenie? •

Požiadajte o bezplatnú cenovú kalkuláciu

 

 

Ponúkame Vám:
ponuka

Neúradné preklady

Životopisy, potvrdenia o návšteve školy, lekárske správy, návody a podobne.

ponuka

Úradné preklady

Rodné listy, sobášne listy, technické preukazy, pracovné zmluvy, obchodné dohody, výpisy z registra trestov a podobne.

ponuka

Odborné preklady

Oblasti strojárenstva, výroby, ekonomiky, informačných technológií, medicíny, práva, zákonodarstva a podobne.

ponuka

Grafická úprava

Grafické spracovanie, úprava textov a dokumentov – rôzne ornamenty, ozdobný typ písma, nezvyčajné osadenie a podobne.

ponuka

Korektúry

Jazykové korektúry s profesionálnymi lingvistami zodpovedajúce všetkým lingvistickým disciplínam z hľadiska gramatiky, štylistiky a syntaxe.

ponuka

Tlmočenie

Zabezpečenie kvalifikovaných prekladateľov a možnosť výberu z jedenástich cudzích jazykov.

Spoločnosť VaV Vám ponúka len tie najvýhodnejšie ceny prekladov.

 

Našim cieľom je poskytnúť transparentné ceny prekladov bez skrytých poplatkov vždy v najvyššej kvalite s profesionálnym prístupom a službami.

 

Okrem kvalitných prekladov – (úradných, neúradných a odborných prekladov) Vám spoločnosť VaV navyše poskytuje aj:

 

  • grafickú úpravu dokumentov
  • jazykové korektúry profesionálnymi lingvistami
  • tlmočenie
  Úradný Neúradný Odborný Expresný Korektúra Grafická úprava
  1
strana
(cena za NS*)
2+
strany
(cena za NS*)
1
strana
(cena za NS*)
1 strana
(cena za NS*)
2+
strany
(cena za NS*)
do
24h
1
preklad
 
Nemecký
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
10,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Anglický
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
10,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Ruský
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
10,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Maďarský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Bulharský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Poľský
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
14,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Francúzsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Taliansky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Holandský
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Český
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
14,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
Španielsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 50% 6 € individuálne
  Úradný Neúradný Odborný Expresný Korektúra Grafická úprava

 

Garantujeme Vám najvýhodnejšiu ponuku.

 

NS* - Normostrana

ZC - základná cena

* Cena prekladov sa určuje na základe normostrán zdrojového textu/prekladaného dokumentu. Preto je cena uvedená za 1 normostranu zdrojového textu (NS). Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana (1 preklad). 1 normostrana má 1800 znakov. Prekladatelia si účtujú cenu podľa vyhlášky 491/2004.

Cena prekladu sa znižuje každou ďalšou prekladanou normostranou (2+preklady).

Pri preklade dokumentov, ktoré vyžadujú grafickú úpravu sa cena stanovuje individuálne.

 

 

Nájdete nás

 

Prešov

Hlavná 50, 080 01 Prešov
0948 48 84 00
jazykovaskola@vav.sk

Košice

Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
0948 34 30 80
jazykovaskola@vav.sk

Sabinov

Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov
0948 27 88 05
jazykovaskola@vav.sk