Zaraďovací test - Ruský jazyk

Jazyková škola VaV vám ponúka možnosť otestovať si Vaše jazykové znalosti online. Po vyplnení online testu Vám bude priamo na e-mail zaslaná odpoveď s počtom získaných bodov a dosiahnutou jazykovou úrovňou. Vyplnenie testu nie je záväzné, jeho cieľom je zistenie Vašej jazykovej úrovne a správne zaradenie do vhodnej skupiny v Jazykovej škole VaV.

Online test z ruštiny môže trvať približne 30 minút.

Online testy - inštrukcie:

  • online test je určený pre všetkých, ktorí nevedia presne odhadnúť svoju jazykovú úroveň - pre deti aj dospelých
  • online test sa skladá z dvoch častí, prvá časť je zameraná na gramatické cvičenia a pozostáva zo 40 otázok. Druhá časť sa zameriava na slovnú zásobu a má 10 otázok
  • pred samotným vyplnením testu zadajte svoje meno, e-mail, na ktorý vám zašleme informácie o Vašej jazykovej úrovni.
Veľa šťastia pri testovaní!

 

Zaraďovací test - Ruský jazyk