Team VaV

VaV Team

Vedenie spoločnosti

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/1.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/48.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/20.jpg - 301

Ing. Jaroslav Výboštek PhD.
Riaditeľ spoločnosti
Mgr. Monika Výbošteková
Finančná riaditeľka
JUDr. Stanislav Šemega
Zástupca riaditeľa
Mgr. Lucia Výbošteková
Zástupca riaditeľa

Oddelenie prvého kontaktu

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/10.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/51.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/109.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/148.jpg - 301

Mgr. Zuzana Palková
Vedúca prvého kontaktu / Personálny poradca
Ivana Michlíková
Sprostredkovateľ práce
Mgr. Marcela Anderková
Manažérka kurzov
Mgr. Anna Ferenčíková
Manažérka kurzov

Oddelenie manažmentu kurzov

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/36.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/76.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/114.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/155.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/165.jpg - 301

Ing. Vladimíra Brezová
Vedúca manažérov kurzov
Mgr. Veronika Kollárová
Manažér kurzov
Mgr. Iveta Paľková
Manažér kurzov
Mgr. Simona Kubinská
Odborný administratívny pracovník
Ing. Juraj Body
Manažér kurzov

Účtovné oddelenie

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/37.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/33.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/137.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/140.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/156.jpg - 301

Alžbeta Sokolová
Účtovník
Viera Krafčáková
Mzdový účtovník
Bc. Mária Kravcová
Účtovník
Mgr. Petra Mikitová
Účtovník / Všeobecný administratívny pracovník
Mgr. Simona Krenželaková
Odborný administratívny pracovník

Právne a akreditačné oddelenie

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/20.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/72.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/85.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/119.jpg - 301

JUDr. Stanislav Šemega
Vedúci právneho a akreditačného oddelenia
Mgr. Mária Gabošová
Projektová manažérka
JUDr. Matej Biroš
Právnik
Mgr. Martina Kormošová , PhD.
Projektová manažérka

IT oddelenie

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/2.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/54.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/94.jpg - 301

Peter Macko
Vedúci IT oddelenia / Programátor
Radoslav Platko
Správca informačného systému
Patrik Himič
Web Developer

Marketingové oddelenie

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/160.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/35.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/47.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/98.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/153.jpg - 301

Mgr. Veronika Rubisová
PR manažér
Lucia Vavreková
Fotograf / Grafik
Mgr. Lenka Telepák Dutková
PR manažér
Mgr. Miroslava Lipovská
Špecialista pre styk s verejnosťou
Mgr. Ingrid Oravcová
Marketingový manažér

Autoškola VaV

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/28.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/52.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/162.jpg - 301

Veronika Výrostková
Manažér kurzov autoškoly
Bc. Radovan Vaňo
Vedúci autoškoly
Bc. Ivana Bajusová
Administratívny pracovník

Pobočka Košice

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/116.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/131.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/151.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/164.jpg - 301

Ing. Petronela Süer
Organizátor vzdelávacích kurzov / Pracovník 1. kontaktu
Mgr. Lucia Kecseyová
Manažérka kurzov
Mgr. Andrea Dančová
Manažérka kurzov
Ing. Miroslava Martonová
Organizátor vzdelávacích kurzov

Pobočka Sabinov

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/122.jpg - 301

http://www.vavslovakia.sk/images/vav_team/154.jpg - 301

Ing. Andrea Martonová
Organizátor vdzelávacích aktivít
Mgr. Júlia Mihaliková
Odborný administratívny pracovník