Nebuď ovca!

V zahraničí slovenského baču nenájdeš!

Nauč sa jazyky s Jazykovou školou VaV a za hranicami sa viac nestratíš.

U nás v Jazykovej škole VaV máte na výber z dvanástich svetových jazykov a rôznych kurzov šitých na mieru aj pre Vás!

Avšak ešte predtým, než Vám predstavíme konkrétnu ponuku jazykových kurzov, chceme Vás stručne oboznámiť aj o špecifických zvyklostiach daných krajín, pretože je dôležité poznať nielen jazyk, ale i kultúru krajiny, ktorú raz možno navštívite.

Pozývame Vás preto na čitateľský poznávací zájazd nasledujúcimi krajinami, jazykmi a napokon aj našimi kurzami! :)