FRANCÚZSKO - jazyk, kultúra, zvyky a tradície

Pravá Eifellovska, fenomén Paríž či créme brulé, nielen to je Francúzsko :)

FRANCÚZSKY JAZYK

 • úradný jazyk v mnohých krajinách
 • je spolu s angličtinou jediným jazykom, ktorý sa vyučuje v každej krajine na svete

KULTÚRA, ZVYKY A TRADÍCIE

 • najnavštevovanejšia a najobľúbenejšia turistická destinácia na svete s 80-miliónmi cudzincov ročne
 • krajina so špecifickou kulinárskou tradíciou a zaužívanou kultúrou stolovania a stravovania, ktorej sa prikladá veľký význam
 • jesť by sa malo vždy s príborom (aj v reštaurácii s rýchlym občerstvením) - jesť rukami na ulici, teda na verejnosti, je pokladané za veľmi neslušné
 • ak chcete zaplatiť účet v reštaurácii mávanie na čašníka je pokladané za veľmi neslušné a arogantné (najlepšie požiadate obsluhu o účet gestom, akoby ste písali)
 • pozvanie do francúzskej domácnosti nie je bežné (je skôr prejavom uznania a priateľstva), svojich hostí väčšinou Francúzi pozývajú do reštaurácií
 • pri stolovaní čakajte na zahájenie hostiteľom - výzve na začatie konzumácie, zdvorilé je nenechať nič na tanieri, nechať ruky viditeľné, no neopierať sa lakťami o stôl
 • jedlo pozostáva z viacerých chodov, ktorých súčasťou je samozrejme víno, po jedle je zvykom podávať syr
 • Francúzi sú považovaní za spoločenských a zdvorilých pôžitkárov so zmyslom pre eleganciu a vkus, avšak sú aj hrdým národom, čo sa zvykne prejavovať najmä neochotou komunikovať iným jazykom ako francúžštinou - najlepšie spravíte, ak sa aspoň budete snažiť začať konverzáciu základnými frázami po francúzsky (min. jednu si určite zapamätajte a zdvorilo použite “Parlez-vous Anglais?”)
 • Francúzi sa tešia preukázanej úcte, pochvale ich kultúry či vyjadreniu emócií (nie však pri formálnych stretnutiach)
 • nezľaknite sa príliš osobných otázok - nie sú to zlé spôsoby, ale prejavujú tým o vás záujem
 • Francúzi sprevádzajú konverzáciu temperamentnou gestikuláciou, reč tela je súčasťou konverzácie
 • vo Francúzsku majú krátky pracovný týždeň (35 hodín) a Francúzi sa držia hesla, že pracujú preto, aby mohli žiť, nie naopak
 • pri pozdrave je typický primerane silný stisk ruky, ruku podávame všetkým, vrátane detí (ako prvý ruku podáva starší človek, alebo žena), medzi priateľmi sa zvykne prikladať líce k lícu
 • vo Francúzsku sa často používa oslovenie pán/pani, väčšinou sa vyká (aj medzi priateľmi či manželmi)
 • dôraz sa kladie na štýl a vhodné oblečenie :)

Kurzy francúzskeho jazyka v jazykovej škole VaV

V rámci celej ponuky kurzov u nás v jazykovej škole VaV platí, že si vyberáte medzi začiatočníckou či pokročilejšími úrovňami a že môžete študovať skupinovo alebo individuálne, presne podľa Vašich požiadaviek.