Zaraďovací test - Nemecký jazyk

Jazyková škola VaV vám ponúka možnosť otestovať si Vaše jazykové znalosti online. Po vyplnení online testu Vám bude priamo na e-mail zaslaná odpoveď s počtom získaných bodov a dosiahnutou jazykovou úrovňou. Vyplnenie testu nie je záväzné, jeho cieľom je zistenie Vašej jazykovej úrovne a správne zaradenie do vhodnej skupiny v Jazykovej škole VaV.

Online test z nemčiny môže trvať približne 30 minút.

Online test - inštrukcie:

  • online test je určený pre všetkých, ktorí nevedia presne odhadnúť svoju jazykovú úroveň - pre deti aj dospelých
  • online test sa skladá z niekoľkých častí
  • do ďalšej časti testu sa dostanete len pri získaní minimálneho počtu bodov.
  • pred samotným vyplnením testu zadajte svoje meno, e-mail, na ktorý vám zašleme informácie o vašej jazykovej úrovni a mesto, v ktorom chcete kurz navštevovať

Veľa šťastia pri testovaní!

 

Zaraďovací test - Nemecký jazyk