Separácia odpadu

„Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete.“

Mahátma Gándhí

V jazykovej škole VaV dlhodobo funguje program “Ekologická - spoločensky zodpovedná spoločnosť“, ktorý si dáva za povinnosť chrániť našu Zem, a preto eliminovať a recyklovať odpad, šetrne hospodáriť s papierom, energiou a vodou.

Na tom, aby sa naša Zem mala lepšie totiž záleží!

A naša prax?

 • Eliminujeme a separujeme odpad
 • Vyhýbame sa kúpe produktov na jednorázové použitie
 • Používame bielu tabuľu namiesto klasickej, či flipchartu s papierom
 • Šetríme elektrickú energiu prostredníctvom snímačov pohybu
 • Používame recyklovaný papier a opätovne využívame nevyužitý priestor na kancelárskych papieroch
tabula wecka
kose separacia

img590

Aj Vy môžete separovať a podporiť myšlienku krajšieho a čistejšieho sveta! Recyklácia odpadu je pri ochrane životného prostredia kľúčová. Zhodnocovanie a recyklácia navyše neznamená iba triedenie odpadu, znovupoužitie starých vecí na nové účely môže byť Vašou každodennou tvorivou činnosťou.

Všetci sme zodpovední za budúcnosť!

Vedeli ste, že:

 • V roku 2015 sa v Európskej únii vyprodukovalo viac ako 2,515 miliardy ton odpadu.
 • Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75%, vody o 35% a spotrebu energie o 75%.
 • Prieskumy ukázali, že 80% z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť, ak však hádžeme všetko do jedného koša produkujeme problémový odpad.
 • Ak by mal každý človek na svete takú spotrebu ako obyvatelia západnej Európy, tak by sme pre náš život potrebovali zdroje 8 planét.
 • Podľa výsledkov štúdií sa u ľudí žijúcich cca 3 km od skládok odpadu zvyšuje výskyt rakoviny, leukémie a vrodených porúch detí.
 • Priemerný Slovák vyprodukuje ročne 290 kg komunálneho odpadu.
 • Najviac triedia odpad obyvatelia západného Slovenska, najmenej východoslováci.

Dajme spolu veciam druhú šancu!:

picture184 670 plechoviek = 1 bicykel BMW-M-Bicykel
pet 30 PET fliaš = 1 flísová bunda funkcna-polartec-flisova-bunda-s-kapucou
pet 150 PET fliaš = 1 koberec carpet-roll
Image-of-Cartons-1024x698 nápojové kartóny = darčekové tašky 1darcekova-taska-metalic
Image-of-Cartons-1024x698 1 l nápoj. kartónov = 1m2 kuchynských utierok drziak-na-kuchynske-utierky
KetchupCan oceľové plechovky = kľúče kluce
paper papier = puzzle puzzle piece