Zaraďovacie testy

Jazyková škola VaV vám ponúka možnosť otestovať si Vaše jazykové znalosti online. Po vyplnení online testu Vám bude priamo na e-mail zaslaná odpoveď s počtom získaných bodov a dosiahnutou jazykovou úrovňou. Vyplnenie testu nie je záväzné, jeho cieľom je zistenie Vašej jazykovej úrovne a správne zaradenie do vhodnej skupiny v Jazykovej škole VaV.

 

Jazykovú úroveň v prípade ďalších jazykov určuje priamo lektor pri osobnom preskúšaní.

Osobne preskúšať z jazykových znalostí vás môže lektor aj pri ostatných jazykoch.

 

Pre postup na ďalšiu úroveň testu musíte dosiahnuť minimálny počet bodov. V opačnom prípade prebehne automatické vyhodnotenie testu.

 

Minimálny počet bodov

 

Jazyk Úroveň Minimálny počet bodov
Anglický jazyk Úroveň 1 51
Nemecký jazyk Úroveň 1 11
Úroveň 2 11
Úroveň 3 11
Úroveň 4 11
Španielsky jazyk Úroveň 1 10
Úroveň 2 17
Úroveň 3 21
Úroveň 4 15
Jazyk Úroveň Minimálny počet bodov
Francúzsky jazyk Úroveň 1 49
Ruský jazyk Úroveň 1 45
Taliansky jazyk Úroveň 1 7
Úroveň 2 7
Úroveň 3 7
Úroveň 4 7

 

Otestovať sa môžete z týchto jazykov: