Zaraďovací test - Španielsky jazyk

Jazyková škola VaV vám ponúka možnosť otestovať si Vaše jazykové znalosti online. Po vyplnení online testu Vám bude priamo na e-mail zaslaná odpoveď s počtom získaných bodov a dosiahnutou jazykovou úrovňou. Vyplnenie testu nie je záväzné, jeho cieľom je zistenie Vašej jazykovej úrovne a správne zaradenie do vhodnej skupiny v Jazykovej škole VaV.

Online test zo španielčiny môže trvať približne 60 minút.

Online test - inštrukcie:

  • online test je určený pre všetkých, ktorí nevedia presne odhadnúť svoju jazykovú úroveň - pre deti aj dospelých
  • online test sa skladá z 4 častí
  • do 2. - 4. časti testu sa dostanete len pri získaní minimálneho počtu bodov - na splnenie každej úrovne je potrebné získať 70% správnych odpovedí
  • minimálny počet bodov pre vstup do 2. časti testu je 10 spravnych odpovedí, do 3. časti minimálne 17 správnych odpovedí, do 4. časti minimálne 21 správnych odpovedí
  • pred samotným vyplnením testu zadajte svoje meno, e-mail, na ktorý vám zašleme informácie o vašej jazykovej úrovni a mesto, v ktorom chcete kurz navštevovať

Veľa šťastia pri testovaní!

 

Zaraďovací test - Španielsky jazyk