Spolupráca s OZ Tolamir

Netradičný dar pre Náruč

Zariadenie pre seniorov – Náruč od stredy 8. apríla čistí podlahy novým špeciálnym automatom v hodnote 2 500€. Prístroj sa rozhodli venovať spoločnosť VaV Servis, s.r.o. v spolupráci s občianskym združením OZ TOLAMIR v zastúpení riaditeľa Ing. Jaroslava Výbošteka. Popoludňajšie charitatívne podujatie svojou prítomnosťou podporil aj primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari a PhDr. Matúš Háber – riaditeľ sekcie služieb občanom.

Vidím, že ste to zobrali od podlahy“, vtipne komentoval darcovstvo primátor Prešova JUDr. Pavel Hagyari a prezradil plány do blízkej budúcnosti „ V priebehu mesiaca, možno dvoch, dáme aj my darček tomuto sociálnemu zariadeniu. A to veľkú rekonštrukciu, ktorá by sa mohla začať niekedy v máji/júni. Je to aj naše vyjadrenie vďaky za Váš život Prešovu. “ Mesto Prešov podporuje seniorov novým projektom Aktívni seniori – Atraktívne mesto v spolupráci s Európskou Úniou. Odovzdávanie prístroja Náruč

Dar, ktorý sme získali od VaV Servis a OZ TOLAMIR, je určitým spôsobom vyústením dlhoročnej spolupráce s týmito inštitúciami a je to veľké plus pre nás, hlavne pre pomoc pre uľahčenie práce pre zamestnancov. Je to zariadenie, ktoré nás dostáva do iného levelu a pomáha skvalitňovať v konečnom dôsledku aj celkové sociálne služby,“ zdôraznil PhDr. Jozef Dobrovič, riaditeľ sociálneho zariadenia Náruč.

O kultúrne spestrenie programu sa svojím vystúpením postaral folklórny súbor Rozmarija, ktorý oživil atmosféru nielen tancom, ale aj svojimi zábavnými hereckými scénkami. Na domácej pôde zaspievali známe ľudové piesne aj členovia zboru Veselka z Veselej.

 

 

OZ TOLAMIR vzniklo v roku 2012. Funguje na báze dobrovoľnosti jej členov a na základe finančnej podpory spoločností VaV - členov skupiny VaV.

Ciele OZ Tolamir:

 • podporovať proces rozvoja regiónov Slovenska na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života, s dôrazom na regionálny rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, služieb a lokálnej infraštruktúry
 • venovať sa sociálnej inklúzii, podpore sociálnych služieb, poradenstvu a aktivitám zameraným na podporu osôb, skupín, ktoré sa ocitli v hmotnej, resp. sociálnej núdzi, v krízovej alebo sociálnej situácii, v ktorej potrebujú sprevádzanie, sprostredkovanie či ponúknutie odbornej pomoci
 • zapojiť sa do projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania, s cieľom aktívne reagovať na potreby trhu práce
 • ponúknuť rekvalifikačné kurzy a školenia zamerané na rozvoj osobnostného i profesionálneho potenciálu širokej verejnosti, ale aj konkrétnym cieľovým skupinám ohrozeným na trhu práce
 • využiť alternatívne formy vzdelávania, ktoré sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a možnostiam záujemcov

Aktivity realizované OZ:

 • Internetová stránka www.socialnypresov.sk
  • Stránka vznikla v spolupráci s mestom Prešov a je venovaná sociálnej oblasti. Obsahuje široké spektrum informácií pre osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v sociálnej situácii a nájsť na jednom mieste postup krokov pri riešení problému, stavu či situácie, v ktorej sa ocitli.
 • Spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb a podpora ich aktivít.

OZ spolupracuje s týmito zariadeniami:

 • Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov
 • Dom Božieho Milosrdenstva, Ul. Tibora Andrašovana 44, Banská Bystrica
 • Centrum sociálnych služieb, Textilná 900, Bánovce nad Bebravou
 • Domov sociálnych služieb DÚHA, Ul. 29. augusta č. 4, Bardejov
 • GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, Bratislava
 • Lepší svet n.o., Osuského 8, Petržalka Bratislava
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Ul. F. Kráľa 23,Brezno
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre deti a dosp., Horelica 107, Čadca
 • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
 • Mesto Dolný Kubín, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
 • Súkromná základná škola s materskou školou JÁNOŠ, Obrancov Mieru 1779, Dolný Kubín
 • Centrum sociálnych služieb – AVE, Športovcov č. 671/23, Dubnica nad Váhom
 • Ošetrovateľské centrum, s.r.o., Lipová 32,Humenné
 • Seniorville Jablonové, Jablonové č. 439, Jablonové
 • Zariadenie pre seniorov, Vyšný mlyn 13, Kežmarok
 • VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice – Barca
 • ARCUS, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Skladná 4, 040 01 Košice
 • Mesto Levoča, Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča
 • Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš
 • Agroinštitút, Školiace stredisko Lučenec, Partizánska 17, Lučenec
 • Hospic Hestia, Námestie republiky č.15 , Lučenec
 • Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, ul. 1. mája 9, Malacky
 • Penzión Ľadoveň, Daniela Michaelliho 4, Martin
 • MEDIK M. s.r.o., Kollárova 5781, 03601 Martin
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých a Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Mazúra 34, Martin
 • Mesto Michalovce, Odbor sociálnych vecí, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce
 • ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI, ul. Masarykova 21, Michalovce
 • „VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, Nitra
 • „BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 62, Nitra
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, Nové Mesto nad Váhom
 • Domov n.o. Nádražná 649/6, Partizánske
 • ASLAN jazyková agentúra, Ul. gen. Svobodu 1069/4, Partizánske
 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
 • Alzheimercentrum, Rekreačná 7, Piešťany
 • Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, Poprad
 • Domov dôchodcov, Ul. M. Rázusa 17, Prievidza
 • Domov dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb, Kirejevská 23, Rimavská Sobota
 • Domov sociálnych služieb JASANIMA, Špitálska 7, Rožňava
 • TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 8, Ružomberok
 • Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, Senica
 • Zariadenie pre seniorov Brezová 32, Spišská Nová Ves
 • SENIOR KLUB STUDIENKA, o.z., Studienka 345
 • LUMEN Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS Trebišov, Jilemnického 1707/1, Trebišov
 • Evanjelický diakonický dom a domov dôchodcov a soc. služieb, Kalinčiakova 45, Trnava
 • DOMOV N.O. Sídl. POH 58/102, Veľké Kapušany
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Škultétyho 329, Veľký Krtíš
 • Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1. mája 73, Vranov
 • Dom seniorov "Úsmev", 1. mája 32, Zlaté Moravce
 • Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Moyzesova 27, Žilina
 • DSS pre dospelých Straník, na Straník 335/24, Žilina – Zástranie

3. Príprava a realizácia chránenej dielne v sídle OZ.

Základnou myšlienkou podnikateľského zámeru je:

 • poskytovanie sociálneho poradenstva: prostredníctvom poskytovaných informácií na web stránke OZ so zameraním na rôzne skupiny v hmotnej alebo sociálnej núdzi, aktualizácie a sprístupnenia informácií a postupov pri riešení rôznych sociálnych situácií, sprostredkovanie inej odbornej pomoci, zapájanie osôb cieľových skupín do vzdelávacích aktivít podporujúcich osobnostný a profesionálny potenciál s prihliadaním na individuálne potreby a možnosti, príprava grantov a projektov súvisiacich s realizáciou vzdelávacích aktivít

 • výkon administratívnej agendy: zabezpečovanie získavania informácií v sociálnej oblasti v meste Prešov a jeho okolí, propagácia aktivít OZ, sieťovanie služieb v oblasti tretieho sektora, vybavovanie korešpondencie OZ a iné administratívne úkony súvisiace s chodom združenia.