Vážení záujemcovia o jazykové kurzy

 

Jazyková škola VaV v mesiaci október 2021 dočasne pozastavuje prijímanie nových študentov

 

O možnosti prihlásiť sa opäť Vás budeme informovať na našej stránke a Facebooku.