Vážení záujemcovia o jazykové kurzy

 

Jazyková škola VaV dočasne pozastavuje prijímanie nových študentov.
Výnimkou sú kurzy slovenčiny pre cudzincov.

 

O možnosti prihlásiť sa na ďalšie kurzy Vás budeme informovať na našej stránke a Facebooku.