Kurz na vysokozdvižné vozíky VaV

Kurz Výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov VaV je akreditovaný Národným inšpektorátom práce. Rozsah výučby kurzu závisí podľa triedy a druhu motorových vozíkov (14 - 50 vyučovacích hodín), ktorú realizujeme pod vedením kvalifikovaných lektorov - odborníkov z praxe. Úspešným absolvovaním kurzu získate Preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Tento kurz je určený:

  • širokej verejnosti
  • záujemcom o prácu vodiča/operátora motorových vozíkov

Kompletné informácie o Kurze výhovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov VaV nájdete tu:

VaV pre Vás realizuje aj tieto kurzy/školenia z oblasti BOZP a PO:
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY
ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL