Opatrovateľské kurzy

Opatrovateľské kurzy od VaV sú akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kurzy realizujeme vo viac ako 90-tich mestách. Sú vedené kvalifikovanými lektormi, ktorí majú v danej oblasti dlhoročnú prax. Vďaka akreditovaným opatrovateľským kurzom od VaV sa môžete zamestnať vo sfére opatrovania v rámci celej Európskej únie.

Čo absolvovaním opatrovateľského kurzu získate?

  • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu opatrovateľky
  • možnosť uplatniť sa ako opatrovateľka doma i v zahraničí
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • množstvo užitočných informácií
  • certifikát platný v celej SR a EÚ
VaV pre Vás realizuje tieto opatrovateľské kurzy:
230 h opatrovateľský kurz
400 h opatrovateľský kurz

Kliknite pre viac informácii